น้ำป่าเทือกเขาบรรทัด ทะลักท่วมบ้านเรือน เร่งอพพย

ข่าวปัญหาสังคม

น้ำป่าจากเทือกเขาบรรทัด ทะลักท่วมบ้านเรือนประชาชนกว่า 50 ครัวเรือน เร่งอพยพสิ่งของขึ้นไว้ที่ปลอดภัย

เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 65 ได้เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักในทุกอำเภอของจังหวัดตรัง และจังหวัดใกล้เคียง โดยเฉพาะพื้นที่ติดเทือกเขาบรรทัด โดยที่น้ำตกช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ถ่ายคลิปวีดีโอเผยให้เห็นความรุนแรงของน้ำป่าจากเทือกเขาบรรทัดไหลลงมาสู่พื้นที่ด้านล่างของน้ำตกต่างๆ อย่างรวดเร็วและรุนแรง โดยมวลน้ำมหาศาล ลักษณะสีขุ่นแดง และซากต้นไม้ไหลหลากลงมาด้วย ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งแจ้งเตือนประชาชนในบริเวณพื้นที่ด้านล่างให้เร่งอพยพสิ่งของขึ้นไว้ที่สูงและให้ไปอยู่ในที่ปลอดภัย

ข่าวปัญหาสังคม

ทั้งนี้ พบว่าเบื้องต้นมีประชาชนในพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่าน และเป็นพื้นที่รองรับน้ำได้รับผลกระทบจำนวน 2 อำเภอ 2 ตำบล กว่า 50 ครัวเรือน ประกอบด้วย อำเภอนาโยง ตำบลช่อง หมู่ที่ 3,4,7 , อำเภอย่านตาขาว ตำบลโพรงจระเข้ หมู่ที่ 4 น้ำป่าได้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือน สวนยาง ถนนทางเข้าหมู่บ้าน ถนนทางหลวงชนบท และ ทางหลวงแผ่นดินในพื้นที่ลุ่มต่างได้รับผลกระทบ เจ้าหน้าที่เร่งลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือช่วยอพยพประชาชนที่หนีออกจากบ้านไม่ทัน

ขณะที่กองปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม กองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา (กวพ.) กรมทรัพยากรน้ำ (ทน.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) แจ้งข้อมูลการเตือนภัย วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.10 น. เตือนภัยอพยพ (สีแดง) ด้วยระดับน้ำบ้านหนักไทร ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ค่าระดับน้ำ 3.43 เมตร ระดับวิกฤติ 3.20 เมตร จึงแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด ตลอด 24 ชั่วโมง และให้อพยพอยู่ที่สูง